Med lång och bred erfarenhet av utbildning och facilitering kan vi erbjuda skräddarsydda upplägg för många olika slags grupper. Ibland kan uppdraget vara att utforma en halvtimmes introduktion för företagets alla medarbetare. Andra gånger gäller det upplägg på en eller flera heldagar för ledningsgrupper eller styrelser. Vi kan växla mellan rollen som utbildare och som facilitator, exempelvis i samtal om ledarskapsfrågor i hållbarhetsarbetet.

För att maximera nyttan, relevansen och delaktigheten varvas föreläsningar med interaktiva workshoppar.

Följande teman förekommer ofta bland våra utbildningsuppdrag:

 • Vad är hållbarhet och varför så bråttom?
 • Att vässa hållbarhetsarbetet
 • Omvärldsanalys och hur det påverkar oss
 • Ledningssystem för hållbarhet: ISO 26 000 och ISO 14 000
 • Hållbara affärsmodeller – hållbar affärsmodellkanvas
 • Hållbar leverantörskedja
 • Bioinspiration och mimik –att inspireras av naturens principer för
  innovation och utveckling av strategiskt hållbarhetsarbete
 • The Doughnut Economy som ramverk för hållbarhetsarbete
 • Innovation för hållbar utveckling
 • Hållbart ledarskap inifrån och ut – verktyg för att navigera i omställningen
 • Nulägesanalys – identifiera strategiska utvecklingsområden
 • Globala målen – vad innebär de och hur kan de användas?
 • Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller