Integrerat hållbarhetsarbete tydliggör helheten

Hållbart företagande – att integrera social, miljömässig, ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet och att ta ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället.

Vi använder The Doughnut Economy som modell. Den visar målet för omställningen mot ett hållbart samhälle:  att kunna bedriva verksamhet inom planetens gränser och ovanför det sociala golvet för människors välmående.

Som del av Hållbarhetsteamet har vi ett brett tjänsteutbud och kan erbjuda flera kompetenser inom hållbarhetsområdet.

Vi erbjuder konsultuppdrag, utbildning och workshoppar inom:

 • Vad är hållbarhet och varför så bråttom?
 • Att vässa hållbarhetsarbetet
 • Omvärldsanalys och hur det påverkar oss
 • Ledningssystem för hållbarhet: ISO 26 000 och ISO 14 000
 • Hållbara affärsmodeller – hållbar affärsmodellkanvas
 • Hållbar leverantörskedja
 • Bioinspiration och mimik –att inspireras av naturens principer för
  innovation och utveckling av strategiskt hållbarhetsarbete
 • The Doughnut Economy som ramverk för hållbarhetsarbete
 • Innovation för hållbar utveckling
 • Hållbart ledarskap inifrån och ut – verktyg för att navigera i omställningen
 • Nulägesanalys – identifiera strategiska utvecklingsområden
 • Globala målen – vad innebär de och hur kan de användas?
 • Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller

Vi visar vägen

Vår erfarenhet av hållbarhetsfrågor hjälper er på vägen mot hållbarhet som en del i er kärnverksamhet.

En hållbar förändring utgår från en tydlig och väl genomarbetad grund, som
läggs genom följande steg:

 1. analysera nuläget
 2. identifiera värderingar samt formulera och visualisera funktionell vision
 3. utforma mål och strategier
 4. utveckla handlingsplaner och förankra förändringsarbetet i
  verksamheten

Kan man driva ett importföretag vars existens är beroende av leverantörer i lågprisländer samt människors konsumtion och samtidigt vara intresserad av och engagerad i hållbarhetsfrågor?

Hagagruppen bestämde sig för att försöka. Under sin resa identifierade de sin vision, sina värderingar och implementerade hållbarhet i sin affärsmodell.

Hållbarhetsarbetet i vårt företag har utvecklat både oss som företag och våra affärer. 

Att som ledningsgrupp få jobba med en coach har varit direkt avgörande i att forma företagets långsiktiga hållbarhets strategier och ge nya tankar och perspektiv. Hållbart företagande handlar om vår värdegrund: trovärdighet, ansvar och utveckling.

Bernt-Arne Winberg, VD Hagagruppen, Bottnaryd