Jag heter Jenny Jakobsson och har grundat Adlignum. Mitt fokus är hållbarhet, såväl för individer, grupper och samhällen.

Med fokus på hållbarhet hjälper jag andra att hitta sin fulla kapacitet och använda sina resurser optimalt. Min främsta drivkraft är glädjen att bidra till en hållbar förändring som leder till smartare, effektivare, attraktivare och mer konkurrenskraftiga företag och organisationer.

 

Ekonomisk grund och internationell erfarenhet

Med en bakgrund som civilekonom i företagsekonomi arbetade jag under många år inom SEB-banken, bland annat som platschef, företags- och finansieringsrådgivare. Ofta fanns en nära koppling till verksamhetsutveckling och förbättrings­arbete.

Mitt nästa steg var en roll som internationell chef och samordnare inom den ideella sektorn. Där ansvarade jag för komplexa internationella insatser inom utbildning, hälsovård och organisations­utveckling i Afrika, Mellanöstern och Centralasien.

I Adlignum, som jag driver sedan 2012, använder jag såväl den internationella erfarenheten som kunskaper och erfarenheter från företags- och verksamhets­utveckling, coaching, organisations- och ledarutveckling. Utöver det har jag byggt på min kompetens med en masterexamen inom ledarskap i ett globalt sammanhang.

Bland mina uppdrag finns både  utbildning, ledarskapsutveckling och affärsutveckling. Jag är en av grundarna till den ideella föreningen CSR Småland, som stödjer och uppmuntrar näringslivet att ta socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar.

Många av mina uppdrag är samarbeten. På hemmaplan är jag en del av Hållbarhetsteamet och inom SWCorporation har jag många afrikanska partnerföretag.

Hållbarhetsteamet

Adlignum är ett av tre företag som äger Hållbarhetsteamet.

De andra två är

Vi blir bättre tillsammans och har en bred kompetens inom alla dimensioner av hållbarhet: sociala, miljömässiga och finansiella aspekter. Tillsammans har vi uppdrag i många delar av landet.

Patrik, Anna och Jenny.

SWCorporation

SWCorporation  är ett nätverk av företag för att bygga långsiktiga, pålitliga partnerskap mellan framförallt mindre och medelstora svenska och afrikanska företag.  Tillsammans med våra partners i länder i Afrika skapar vi ett brett nätverk, geografiskt, branschmässigt och kompetensmässigt.

SWCorporation team: Nils, Jenny och Sofia