Coaching – en kraftfull väg till utveckling

Coachens roll är att vara möjliggörare, facilitator, och synliggöra styrkor och förmågor som kan vara grunden för utveckling. 

Strategisk coaching är en effektiv utvecklingsmetod för både individer, organisationer och samhällen och passar exempelvis för att

  • förtydliga organisationens strategiska plan
  • identifiera och implementera värdegrund
  • utveckla en kultur för innovation
  • utveckla medarbetarskap
  • fatta strategiska beslut, t.ex. i samband med viktiga vägval, hög personalomsättning eller lönsamhetsproblem.

Coachingen sker individuellt eller i grupp, ibland i form av mentorskap.

 

Vi hittar rätt väg tillsammans

Tillsammans sätter vi upp ett mål, som är tydligt kopplat till de områden som du eller din organisation identifierat som viktiga för er utveckling. Vi identifierar utmaningar, problem och hinder för att nå målet.  Vi jobbar igenom er vision för verksamheten, era värderingar och konkurrensfördelar. Tillsammans preciserar vi en konkret handlingsplan för att nå målen och utser arbetsgrupper som kan genomföra de valda förändringarna.

Coachen hjälper er sedan att förflytta er från nuläget mot det önskade läget genom att ställa frågor. Utvecklingen sker i själva samtalet, eftersom den som blir coachad själv hittar svaren.