Hållbarhet

Vi skräddarsyr utbildning i hållbarhet för ledningsgrupper och företag.

Vi erbjuder också öppna utbildningar i samarbete med Folkuniversitetet.

Ledarskap

Vi skräddarsyr våra utbildningar efter varje organisations unika behov och sätter samman ett kompetensteam som håller utbildningen. Alla våra kursledare har erfarenhet av internationella sammanhang och arbete över kulturgränser. I vårt utbud finns följande uppskattade utbildningar:

 

Implementerat ledarskap

Målgrupp:
Mellanchefer och första linjens arbetsledare

Målsättning:
Utveckla ett coachande ledarskap och därigenom

 • öka förutsättningarna att introducera, vårda och behålla personal
 • få gruppen och individerna att utvecklas och uppfylla sin potential
 • skapa goda förutsättningar att överträffa verksamhetens mål.

Upplägg: 1 dag per månad, totalt tre tillfällen. Individuell coaching mellan varje grupptillfälle.

Innehåll:

Första tillfället: Att utveckla/leda medarbetare (individfokus)

Andra tillfället: Att utveckla/leda verksamheten

Tredje tillfället: Att utveckla/leda arbetsgruppen

Följande kurser erbjuder vi i samarbete med Annika Hall,  Ph D, expert på ägarfrågor, familjeföretag och generationsskiften, tidigare lektor på JU och konsult. Annika har skrivit flera böcker och många akademiska artiklar.

Reflektivt ledarskap

Upplägg: 1–2 dagar.

Innehåll:

 • Ledarskap ”inifrån och ut” autentiskt ledarskap: allt ledarskap utgår från ledaren själv ledarskap handlar först och främst om att leda sig själv
 • Självreflektion och närvaro som bas för ledarskap
 • Systemsynsätt på ledarskap – man påverkar och leder genom medvetet förhållningssätt
 • Ledarskap och kommunikation: det handlar inte om vad man säger utan hur man säger det
 • Ledarskap som relation

Ledarskap och företagskultur
eller
Förändringsarbete i en stark företagskultur: Hur gör jag som ledare? 

Innehåll: 

 • Introduktion till företagskultur: vad är kultur, varför viktigt att förstå, hur kopplar det till ledarskap?
 • Introduktion till ledarskap
 • Ledarskapet finns inom kulturen
 • Hur påverkar och påverkas ledaren av kulturen?
 • Hur kan man som ledare förändra en kultur? (Motstånd, meningsskapande, vision)
 • Kultur, ledarskap och förändring i olika organisationer och situationer

Facilitative Leadership Development

(ges på engelska i samarbete med Swedish Winter Challenge i januari varje år)

Upplägg: 3 dagar

Ur innehållet:

 • Att förstå ett coachande förhållningssätt
 • Coachingverktyg för att leda sig själv och andra
 • Interaktiva övningar
 • Att utveckla sitt team.

Coaching

 

Anpassad utbildning i coachande ledarskap

Coaching cannot be taught it can only be caught.

Målgrupp:

 • Ledare på olika nivåer som vill utveckla ett coachande ledarskap.
 • Coacher och konsulter med behov av att utveckla redskap och få ett professionellt sammanhang

Upplägg: 4 dagars kurs, med möjlighet att bli ackrediterad coach och mentor.

Vi genomför utbildningen tillsammans med Charles White från Sydafrika, som vi samarbetat med i många år. Han är grundare till Prowess Leadership Institute, ett internationellt coachingföretag baserat i Sydafrika.

Referens

 

“I’ve been a lecturer as well as a consultant for quite some years. Being able to spend 4 full days looking into the facilitative leadership characteristics was valuable, encouraging and challenging. To do this together with business people from the African continent added more dimensions to it as cultural perspectives gave depth and width to the discussions and workshops. I can highly recommend this course.”

Peter Kammensjö, Mentor and Lecturer at University of Borås, Sweden