Integrerat hållbarhetsarbete tydliggör helheten

Hållbart företagande – att integrera social, miljömässig, ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet och att ta ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället. På engelska kallas det CSR – Corporate Social Responsibility.

Grunden för att kunna ta detta ansvar är att tydligt identifiera och formulera verksamhetens vision, värdegrund och mål. Alla perspektiven på hållbarhet behöver rymmas i affärsidén.

Exempel på tjänster inom hållbarhet

 • Att komma igång med hållbarhetsarbetet
 • Nulägesanalys
 • Hjälp att ta fram vision, värderingar, affärsidé
 • Innovation för hållbarhet
 • Ledningssystem för hållbarhet (t ex ISO 26000)
 • Verifiering av ISO 26000
 • Riskhantering
 • Att ta ansvar för leverantörskedjan, även i utvecklingsländer
 • Hållbara affärsmodeller
 • Cirkulär affärsmodell
 • Utbildning av ledningsgrupper, personal, leverantörer

Vi visar vägen

Vår erfarenhet av hållbarhetsfrågor hjälper er på vägen mot hållbarhet som en del i er kärnverksamhet. Vi börjar alltid med att kartlägga nuläget genom att ställa frågor:

 • Vad gör ni idag?
 • Var finns utmaningarna?

Svaren på frågorna sätter ramarna och prioriteringarna i det förändringsarbete vi sedan tillsammans driver framåt.

Som del av Hållbarhetsteamet har vi ett brett tjänsteutbud och kan erbjuda flera kompetenser inom hållbarhetsområdet.

Kan man driva ett importföretag vars existens är beroende av leverantörer i lågprisländer samt människors konsumtion och samtidigt vara intresserad av och engagerad i hållbarhetsfrågor?

Hagagruppen bestämde sig för att försöka. Under sin resa identifierade de sin vision, sina värderingar och implementerade hållbarhet i sin affärsmodell.

Hållbarhetsarbetet i vårt företag har utvecklat både oss som företag och våra affärer. 

Att som ledningsgrupp få jobba med en coach har varit direkt avgörande i att forma företagets långsiktiga hållbarhets strategier och ge nya tankar och perspektiv. Hållbart företagande handlar om vår värdegrund: trovärdighet, ansvar och utveckling.

Bernt-Arne Winberg, VD Hagagruppen, Bottnaryd