Internationell affärsutveckling

 

En väg till internationell affärsutveckling

Afrika söder om Sahara har en hög tillväxt med en snabb teknisk utveckling och minskande fattigdom. Allt fler afrikanska företag är mogna för och söker internationella samarbeten, men ännu finns få svenska företag på denna marknad.

 

Adlignum har väl inarbetade samarbeten och ett stort kontaktnät på den afrikanska marknaden. Vi fungerar som kunskapskälla och möjliggörare när det gäller internationell affärsutveckling.

 

Partnerskap kan se ut på många olika sätt och utformas efter behov och förutsättningar. Vi kan hitta rätt kontakter och former för er.

 

Swedish Winter Challenge

Program och mötesplatser för utbildning och inspiration

Ett framgångsrikt program sedan 2013 är The Swedish Winter Challenge, där afrikanska och svenska företagsledare under en intensiv vecka får utbildning i ledarskap, coaching m.m. Gruppen besöker och lär känna svenska företag och samhällsaktörer, vilket skapar inspiration till utveckling och många idéer för affärssamarbeten. Läs mer i denna PDF-fil för fördjupad info om SWC 2019.

Sedan starten har drygt 80 entreprenörer från många länder i Africa deltagit och vi har fått mycket positiv feedback. En av deltagarna var Rahila Majam från Nigeria, som driver företaget Environmental Solutions tillsammans med sin man. Så här säger hon om vad SWC betytt för dem:

“For me the Swedish Winter Challenge was great. Before then, I was really not exposed to Business Mentoring/Coaching even after my 14 years working experience in a marketing company. For the first time, I started to see things differently through the principles of Mentoring & Coaching. Thank you Jenny & Co, thank you MBCI.”

 

Rahila Majam, Nigeria Environmental solutions

AFFÄRSUTVECKLING

En effekt av Swedish Winter Challenge är nystartade hubbar för affärsutveckling i några länder i Afrika. Det ger oss möjlighet att enkelt förmedla kontakter för handel mellan Sverige och Afrika. Vi kallar vår affärsverksamhet Sustainable World Corporation, SWCorporation.

SWCorporation.se

 

Partners i internationell affärsutveckling: