Coaching

 

Varför och när behövs coaching?

 

Coaching – en kraftfull väg till utveckling

Coaching är en effektiv utvecklingsmetod för både individer, organisationer och samhällen. Coachens roll är att vara möjliggörare, facilitator, och synliggöra styrkor och förmågor som kan vara grunden för utveckling.

 

Vi hittar rätt väg tillsammans
Adlignum erbjuder en rad olika coachingtjänster för enskilda och för grupper:

Tillsammans sätter vi upp ett mål, som är tydligt kopplat till de områden som du eller din organisation identifierat som viktiga för er utveckling. Vi identifierar utmaningar, problem och hinder för att nå målet.  Coachen hjälper er sedan att förflytta er från nuläget mot det önskade läget genom att ställa frågor. Utvecklingen sker i själva samtalet, eftersom den som blir coachad själv hittar svaren.

 

Strategisk coaching

Denna metod passar exempelvis i situationer då ni behöver

 • förtydliga organisationens strategiska utveckling
 • sätta tydliga mål
 • Identifiera värdegrund
 • sätta ord på och kommunicera utvecklingsidéer
 • öka innovationstakten
 • fatta strategiska beslut, t.ex. i samband med viktiga vägval, hög personalomsättning eller lönsamhetsproblem
 • Införa verksamhetsledningssystem

Exempel på mål för coachingen är tydligare företagsidentitet, högre effektivitet, högre målfokusering och nöjdare medarbetare.

 

Hur?
Vi jobbar igenom er vision för verksamheten, era värderingar och konkurrensfördelar. Tillsammans preciserar vi en konkret handlingsplan för att nå målen och utser arbetsgrupper som kan genomföra de valda förändringarna.

 

Kurser i coaching
Coaching cannot be taught it can only be caught.

Genom vårt samarbete med Mentors and Business Coaches International, MBCI, anordnar vi utbildningar i coachande ledarskap (länk till MBCI programmet).

 

För vem?

 • Ledare på olika nivåer som vill utveckla ett coachande ledarskap.
 • Coacher och konsulter med behov av att utveckla redskap och få ett professionellt sammanhang

 

Exempel på tjänster inom coaching och mentorskap

 • Individuell coaching/executive coaching
  För  chefer/ledare på olika nivåer, entreprenörer, specialister. Kort sagt för alla som vill utvecklas i sitt uppdrag
 • Professionell mentorskap
 • Strategisk/Team coaching
 • Utbildning i samarbete med Mentors and Business Coaches: Facilitating Leadership development, 4 dagars kurs, med möjlighet att bli ackrediterad coach och mentor.
 • Anpassad utbildning i coachande ledarskap

MBCI

MBCI är ett internationellt coachingföretag som vi har samarbetat med under många år. Tillsammans med Charles White från Sydafrika, har vi genomfört många utbildningar.

REFERENS

 “I’ve been a lecturer as well as a consultant for quite some years. Being able to spend 4 full days looking into the facilitative leadership characteristics was valuable, encouraging and challenging. To do this together with business people from the African continent added more dimensions to it as cultural perspectives gave depth and width to the discussions and workshops. I can highly recommend this course.”

 

Peter Kammensjö, Mentor and Lecturer at University of Borås, Sweden