Social innovation i Jönköping

Sedan hösten 2017 har Hållbarhetsteamet haft i uppdrag av Jönköping University och Coompanion
Jönköpings län att driva projektet Social Innovation för Regional Utveckling.

Välkommen den 9 maj klockan 12, då resultatet presenteras vid en öppen lunch.

Syftet har varit att skapa mötesplatser där företag, JU och andra aktörer tillsammans hittar lösningar på
samhällsutmaningar.

Vi har jobbat med två huvudspår:

  • Bostadsbrist och bostadsegregation
  • Brobygget, som syftar till en efffektivare resa “från utanförskap till arbete”

Såväl myndigheter som privata företag och ideella organisationer har deltagit i dialogen.

Anmälan till hej@hallbarhetsteamet.se senast den 7 maj.