Om Adlignum

Jenny Jakobsson

Jag heter Jenny Jakobsson och har grundat Adlignum. Min främsta drivkraft som företagare är glädjen att bidra till en hållbar förändring som leder till smartare, effektivare, attraktivare och mer konkurrenskraftiga företag och organisationer.

 

Min bakgrund

Jag är civilekonom i företagsekonomi och arbetade under många år inom SEB-banken i en rad olika roller, bland annat som platschef, företags- och finansieringsrådgivare, många gånger kopplat till verksamhets- och förbättrings­arbete.

Som internationell chef och samordnare inom den ideella sektorn 2006-2012 ansvarade jag för komplexa internationella insatser inom utbildning, hälsovård och organisations­utveckling i Afrika, Mellanöstern och Centralasien.

 

Fokus på hållbarhet

I Adlignum, som jag driver sedan 2012, använder jag såväl den internationella erfarenheten som kunskaper och erfarenheter från företags- och verksamhets­utveckling, coaching, organisations- och ledarutveckling. Jag har under denna tid också byggt på min kompetens med ett flertal kurser och utbildning med en masterexamen inom ledarskap i ett globalt sammanhang.

 

Den gemensamma nämnaren för verksamheten är hållbarhet, såväl för individer, grupper och samhällen. Att med detta fokus få hjälpa andra att hitta sin fulla kapacitet och använda sina resurser optimalt är det bästa jag vet!

Hållbarhetsteamet

Jenny utgör tillsammans med Anna, Patrik och Mariana Hållbarhetsteamet.

 

Vi blir bättre tillsammans och har en bred kompetens inom alla dimensioner av hållbarhet: sociala, miljömässiga och finansiella aspekter. Tillsammans har vi uppdrag i många delar av landet.

Anna, Mariana, Patrik och Jenny.

SWCorporation

SWCorpration  är ett nätverk av företag för att bygga långsiktiga, pålitliga partnerskap mellan framförallt mindre och medelstora svenska och afrikanska företag.  Tillsammans med våra partners i länder i Afrika skapar vi ett brett nätverk, geografiskt, branschmässigt och kompetensmässigt.

SWCorporation team: Nils, Jenny och Sofia

Forskning

 

För att förstå mer om hur vi kan öka kunskapen om hur afrikanska företag kan överleva över första generationen har vi startat ett interaktivt forskningsprojekt i Nigeria. Syftet är att identifiera en processmodell som kan användas på många ställen i Afrika.

 

Vi är ett team från både Sverige och Nigeria. Tillsammans med Annika Hall, forskare och expert på generationsskiften, genomför vi workshops, utbildning och erbjuder familjer coaching i procesen.

 

Vi håller på att skriva på två olika artiklar inom området.

Annika and Jenny in Abuja.