Vi bygger kunskapett tiotal glada personer vid en poster om kursen

Vi vill öka och sprida kunskap för att afrikanska företag ska överleva över första generationen.

I ett team med deltagare från både Sverige och Nigeria driver vi därför ett interaktivt forskningsprojekt i Nigeria.

Tillsammans med Annika Hall, forskare och expert på generationsskiften, genomför vi workshops, utbildning och erbjuder familjer coaching i processen. Syftet är att identifiera en processmodell som kan användas på många ställen i Afrika.

Vi håller på att skriva på två olika artiklar inom området.